درباره ما

“میزان توسعه قدرت تصمیم گیری مدیران دنیای امروز تجارت، با میزان وسعت دانش آنها رابطه مستقیم دارد.”
آموزش کسب و کار، می‌تواند یک سرمایه گذاری با ارزش برای آینده هر فرد باشد و تجربه صحیح یادگیری این ارزش، در مسیر شغلی هر انسانی تأثیر چشم گیری دارد که فراتر از ارزش مالی خواهد بود.
ادامه کسب و کار فعلی و یا تغییر کامل مسیر شغلی خود، بررسی راه های تفکر جدید، پیداکردن راهی برای افزایش درآمدی که همیشه انتظار آن را دارید و یا حتی تصور آن را نمی‌کنید ، نمونه هایی از این ارزش می‌باشد.
مدرسه حرفه ای پارسه، علاوه بر تمامی مزایایی که سایر فعالان این حوزه در ایران دارند، یک هدف ویژه و برجسته در حوزه آموزش کسب و کار دارد. ارائه روش های منحصر به فرد در حل مسائل مدیریتی، پتانسیل بالقوه فراگیران را تغییر خواهد داد و در مواجهه با چالش های مدیریتی کسب و کار قدرت تصمیم گیر ی را افزایش چشم گیری می دهد.
تحصیل در مدرسه حرفه ای پارسه، دانش، مهارت و چشم انداز بلند مدت فرصت های شغلی را به گونه ای تقویت می‌کند که منجر به نو آوری،رشد و توانمندسازی در حوزه کسب و کار می‌گردد.
هدف پارسه با 20 سال تجربه ناب از برگزاری این دوره ها، دریافت یک مدرک و تقویت رزومه کاری نیست، بلکه تغییر فرصت های شغلی و تغییر نگرش کسب و کار می‌باشد . پارسه فضایی را فراهم کرده است که مدیران را به سمت یک حرکت اقتصادی، اجتماعی و حل مسائل پیچیده تر سوق می‌دهد.