اصول و فنون مذاکرات

کد دوره : SE04
استاد :مهندس فردیس فرزین
تعداد ساعات : 4
تاریخ شروع دوره : 1396/11/14
تاریخ اتمام دوره : 1396/11/18
ساعت شروع : 17:00
ساعت پایان : 21:00
ظرفیت دوره: 40
محل تشکیل : موسسه پارسه
دوره های پیش نیاز : این دوره پیشنیاز خاصی ندارد
شهریه : 3,000,000 ریال
در صورتی که جواب هر یک از سوالات زیر مثبت باشد این کارگاه آموزشی برای شما مفید خواهد بود. آیا تابحال خود را برای مطرح نمودن یک صحبت در یک مکالمه دو جانبه (اعم از فردی یا سازمانی) سرزنش نموده اید؟ آیا تابحال پس از بررسی روند صحبت ها و مکالمات خود با فرد یا افراد مقابل خود به این نتیجه رسیده اید که اگر بار دیگر فرصتی برای مکالمه داشته باشید به گونه دیگری عمل خواهید کرد؟ آیا تابحال از این که اطلاعات شما برای پاسخگویی به صحبت ها یا متقاعد نمودن فرد مقابل و یا برای تصمیم گیری کمتر بوده است احساس عدم رضایت داشته اید؟ آیا تابحال در حین یک جلسه یا گفتگو احساس نموده اید که در موضع ضعف نسبت به طرف مقابل خود قرار دارید؟ آیا تابحال در حین یک جلسه احساس نموده اید که هیچ حرف دیگری برای مطرح شدن وجود ندارد و همه چیز قفل شده است؟ آیا تابحال در حین یک مکالمه یا پس از آن احساس نموده اید که فرد مقابل شما با شما بازی می کند و با استفاده از ابزار هایی شما را فریب می دهد؟ آیا تابحال احساس نموده اید که بهتر بود اصلا وارد این مکالمه با فرد یا افراد مقابل نمی شدید؟ آیا تابحال احساس نموده اید که هدف از تشکیل جلسه گفتگو و نتیجه مورد انتظار را به درستی نمی دانید؟ آیا تابحال احساس کرده اید که خیلی بیشتر از آنکه امتیاز بگیرید به طرف مقابل امتیاز داده اید؟ آیا تابحال در این موقعیت قرار گرفته اید که نیت بد فرد مقابل را دریافته اید ولی راه مسالمت آمیز و مودبانه مقابله با آن را نمی دانید؟ آیا تابحال در یک جلسه یا در یک گفتگو احساس نموده اید که در مخمصه گرفتار شده اید و راه حل برون رفت از آن را نمی دانید؟ آیا تابحال موقعیتی پیش آمده است که علیرغم آنکه شما دارای سابقه و سطح دانش و مهارت بیشتری نسبت به فرد دیگری در سازمان خود بوده اید مدیران او را جهت گفتگو و حصول نتیجه به جلسه فرستاده اند؟ آیا تابحال از خود پرسیده اید چرا مذاکرات صلح خاورمیانه به نتیجه نمی رسد؟ آیا تابحال از خود پرسیده اید که توافقات بین المللی میان کشور ها و یا سازمان های بین المللی چگونه شکل می گیرد؟