خلاقیت و نوآوری

کد دوره : SE05
استاد :دکتر محسن برزگر
تعداد ساعات : 4
تاریخ شروع دوره : 1396/10/30
تاریخ اتمام دوره : 1396/11/09
ساعت شروع : 18:00
ساعت پایان : 21:00
ظرفیت دوره: 30
محل تشکیل : موسسه پارسه
دوره های پیش نیاز : این دوره پیشنیاز خاصی ندارد
شهریه : 4,900,000 ریال