اخبار مدیریت پروژه

آغاز دوره مدیریت ریسک

آغاز ثبت نام اولین دوره آموزش مدیریت ریسک ثبت نام اولین دوره آموزش مدیریت ریسک در موسسه پارسه آغاز شد. برگزاری دوره مذکور از ۱۷ آذرماه آغاز می شود و بر اساس زمان بندی دوره های آموزشی کوتاه مدت این موسسه، مدت این دوره ۱۶ ساعت خواهد بود. گفتنی است، مدیریت ریسک به عنوان یکی از دوازده سطح اصلی «کلیات دانش مدیریت پروژه» معرفی شده‌ و عبارت  از «کلیه فرایندهای مرتبط با شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثر کردن نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن نتایج وقایع نامطلوب» است.

دیدگاهتان را بنویسید

5 × پنج =