اخبار مدیریت پروژه

اخبار مدیریت پروژه

آغاز دوره مدیریت ریسک

آغاز ثبت نام اولین دوره آموزش مدیریت ریسک ثبت نام اولین دوره آموزش مدیریت ریسک در موسسه پارسه آغاز شد. برگزاری دوره مذکور از ۱۷ آذرماه آغاز می شود و بر اساس زمان بندی دوره های آموزشی کوتاه مدت این...

اخبار مدیریت پروژه

آغاز ثبت نام دوره ی حرفه‌ای مدیریت پروژه

تعداد ساعات : ۱۱۷ تاریخ شروع دوره : هفته آخر اردیبهشت روزهای برگزاری : چهارشنبه‌ها ۱۷-۲۰، پنجشنبه‌ها ۱۴-۲۰، جمعه‌ها ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ظرفیت دوره: محدود محل تشکیل : موسسه پارسه شهریه : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ثبت نام...

اخبار مدیریت پروژه

آغاز ثبت نام دوره ی VIP مدیریت پورتفولیوی حرفه ای

تعداد ساعات : ۱۱۷ تاریخ شروع دوره : هفته آخر اردیبهشت روزهای برگزاری : چهارشنبه‌ها ۱۷-۲۰، پنجشنبه‌ها ۱۴-۲۰، جمعه‌ها ۸:۳۰-۱۷:۳۰ ظرفیت دوره: محدود محل تشکیل : موسسه پارسه شهریه : ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال   ثبت نام...