کتب و مقالات مدیریت پروژه

مدیریت

کنترل پروژه

کنترل پروژه با هدف به حداقل رساندن شکاف بین برنامه‌ریزی پروژه و اجرای پروژه به منظور دستیابی به اهداف مطلوب پروژه یعنی هزینه، زمان و محتوای پروژه انجام می شود. برنامه ریزی، اندازه گیری، نظارت و انجام اقدامات اصلاحی معمولا...

کتب و مقالات مدیریت پروژهمقاله

تکنیکهای مدیریت پروژه در برنامه ریزی و کنترل پروژه‌های ساختمانی

بر اساس گفته اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا، صاحبان خانه و همچنین صاحبان کسب و کار سالانه حدود 623 بیلیون دلار برای پروژههای ساختمانی صرف میکنند. اداره آمار آمریکا ساخت و ساز را به 5 دسته تقسیم میکند. ساخت جدید،...

کتب و مقالات مدیریت پروژه

پنج چالش پیاده سازی مدیریت سبد پروژه ها در سازمانهای ایرانی

همانگونه که خوانندگان محترم این متن آگاهند مدیریت سبد اولین بار در مباحث مدیریت مالی در بازارهای سرمایه گذاری توسعه یافت و بتدریج در سازمانهای تولیدی که پروژه های تحقیق و توسعه داشتند نیز به علت ماهیت سرمایه گذاری پروژه...

کتب و مقالات مدیریت پروژه

عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار

عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار چكيده مهارت یعنی توانایی بکار گرفتن دانش در عمل؛ برای سرمایه گذاری در طرحهای جدید و تصمیم گیری در این مورد نیاز به برخورداری از مهارتهایی است که خواستگاه اصلی آنها علم و...